Samarbeta för att få strategier att hända

För att kunna gå från strategier till handling och bra resultat på ett effektivt och hållbart sätt så krävs det att man arbetar tillsammans, oavsett vilken grupp man tillhör i organisationen. Det finns olika teorier och angreppssätt på hur detta bäst kan uppnås.

Jag har under några år följt utvecklingen av något som kallas Flight Levels från Flight Levels Academy. Flight Levels har utvecklats utifrån synsätt och metoder inom lean, agile och Kanban, där visualisering, samarbete och att få flyt i arbetet är centrala delar.

Vad är Flight Levels?

Flight levels är ett smidigt och kostnadseffektivt visuellt angreppssätt som hjälper organisationer

* att få strategier att hända
* att etablera samarbete i hela organisationen

Begreppet Flight Levels, eller flygnivåer på svenska, kommer från flyget och beskriver hur högt ett flygplan är i luften. Beroende av flyghöjd så ser man olika saker. Metaforen används för att visualisera och arbeta med att förbättra samspelet inom (och utom) organisationen för att uppnå flexibilitet och bra resultat för verksamheten.

Flight Levels tre nivåer

1 Operativ nivå
På nivå 1 arbetar respektive team och individer

2 Koordineringsnivån
På nivå 2 koordineras det som behövs för att kunna få till ett resultat, för att kunna leverera värde till kund, och som är beroende av flera teams insatser.

3 Strategisk nivå
Här tydliggörs organisationens strategier och målsättningar, som ligger till grund för det som finns på nivå 1 och 2.

Observera att ”nivåer” inte betyder hierarkisk nivå eller att det är kopplat till organisationsschemat. Det handlar istället om sambandet mellan det som sker på olika ställen i organisationen, och hur interaktionen ser ut däremellan, för att uppnå ett resultat.

Strategiska initiativ och arbetet visualiseras på respektive nivå på tavlor som återspeglar de arbetsprocesser man har. De olika teamen kan ha olika processer och därmed olika utformning av sina tavlor på nivå 1. Nivå 2 kan bestå av flera visuella tavlor, en för respektive produkt eller värdeström.

Flight Levels fem aktiviteter

Utöver visualiseringen så består Flight Levels av fem aktiviteter:

1. Visualisera situationen
2. Skapa fokus
3. Etablera agila interaktioner
4. Mät framsteg
5. Förbättra

Varför Flight Levels?

Genom att se på arbetet och interaktionen mellan alla som bidrar till färdigt resultat med hjälp av detta synsätt, att se på allt utifrån dessa tre nivåer, så blir det lättare att få till en dialog och samsyn kring prioriteringar och det blir lättare att hantera beroenden som finns för att få arbetet klart.

Jag har själv arbetat aktivt på nivå 1 (Operativ nivå i ett eller flera team) och 2 (Koordinering med flera team). Självklart är förhoppningen att det man gör är i linje med organisationens strategier (nivå 3), men det är inte alltid att den kopplingen är uppenbar. För att kunna göra riktigt bra prioriteringar, både på nivå 1 och 2, behöver man kunna koppla det till organisationens strategier och målsättningar. Det är alltså där nivå 3 kommer in.

Oftast har det jag arbetat med varit beroende av flera olika parter inom och utom organisationen. Jag tycker om att bygga relationer och att interagera med andra för att uppnå resultat. Flight Levels hjälper mig genom att ge mig ett sätt att beskriva och kommunicera kring detta.

Det som jag tycker om med Flight Levels är att det går att använda nivåerna på alla sorters processer och arbetssätt, oavsett om man arbetar med tex Safe, någon egen process för koordinering eller till och med om man i dagsläget saknar en uttalad struktur för arbetet. Det går också att använda Flight Levels i organisationer oberoende av storlek, liten som stor.

En till sak som jag tycker om med Flight Levels är att det går att starta utifrån där man är. Börja med att identifiera hur arbetet går till idag, vilken nivå det sker på och börja visualisera det. Arbeta sedan med att göra kontinuerliga förbättringar av visualiseringar, interaktioner etc med hjälp av de fem aktiviteterna.

Vill du lära dig mer?

Mer information om Flight levels finns på deras hemsida https://www.flightlevels.io/. Jag kan rekommendera självstudiekursen Introduction to Flight Levels (FLIN) som en introduktion till ämnet.

Videon ”Flight Levels in six minutes” ger en kort och bra överblick: https://youtu.be/t_fYoh9zbfU?si=ly4eG0NRhuPcU5sy

Om du vill så tar jag gärna ett möte för att prata om ämnet utifrån din kontext.